กลับสู่หน้าหลัก

 

 

 

Digimax-CPM1 Customer's Profile Machine

เครื่อง บันทึกประวัติและแบบสอบถามของลูกค้าแบบ Touch Screen

สำหรับใช้ในงาน Event สินค้า-บริการทุกชนิด

 

Digimax-CPM1

เป็นเครื่องสำหรับการตั้งให้บริการการกรอกแบบสอบถามหรือกรอกประวัติและคำถามตอบของลูกค้าที่เข้าร่วมในงาน Event เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆและเพื่อเก็บข้อมูลสำคัญที่ต้องการนำไปใช้


รูปแบบของการนำไปใช้

1. ใช้เป็นเครื่องลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

2. ใช้ในการกรอกเก็บประวัติข้อมูลของผู้ร่วมงานเช่น เบอร์มือถือ ที่อยู่ ฯลฯ

3. ใช้ในการเก็บคำตอบของแบบสอบถามในรูปแบบ Inter-Active ของแขกผู้ร่วมงาน เช่น life Style ของผู้ร่วมงาน ระดับรายได้ ฯลฯ

4. ใช้เป็น เครื่องเล่นเกมส์ชนิดตอบคำถาม-แข่งขันแบบง่ายๆ เพื่อขอรับรางวัลต่างๆในงาน

5. ใช้เป็นเครื่องบันทึกจำนวนผู้ร่วมงาน


ประโยชน์-ความสะดวกที่จะได้รับ

1. รายชื่อผู้ร่วมงานข้อมูลสำคัญต่างๆไม่สูญเปล่าไปเฉยๆไปเมื่อวันจบงาน

2. ใช้ง่าย สะดวก สนุก ผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือโดยยินดีเนื่องจากสะดวกด้วยการใช้จอสัมผัส

3. รูปแบบตู้ทันสมัยและสามารถปรับแต่งให้รับกับภาพพจน์ของสินค้าและบริการ

4. ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ๆดูแลเรื่องการลงทะเบียน ทำให้บุคลากรสามารถไปทำหน้าที่อื่นได้ด้วยความเหมาะสม

5. ข้อมูลทั้งหมด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตเมื่อต้องการ(ตามแต่ละแผนที่กำหนดไว้แล้ว)

6. สามารถออกแบบคำถามและ Form ได้ตามต้องการ(สรุปรูปแบบก่อนวันงานอย่างน้อย 15 วัน)

7. สามารถออกแบบเกมส์และรูปแบบให้ตรงตาม Concept งานได้ตามต้องการ(สรุปรูปแบบก่อนวันงานอย่างน้อย 30 วัน)


การเก็บข้อมูล

เก็บข้อมูลเป็น Digital Files ซึ่งสามารถ Load เก็บได้ทันทีหลังจบงาน(เก็บในรูปแบบ Flash Drive )

*** หากใช้เครื่อง Digimax-Cpm1 ร่วมกับเครื่องถ่ายรูป Hachi Sticker ในงาน Event จะสามารถได้รูปของผู้ร่วมงานปรากฎในแต่ละข้อมูลของลูกค้าด้วย


การคิดค่าบริการ - แบบให้เช่า

1. บริการให้เช่ารายวัน คิดค่าบริการวันละ 9,000 บาท

2. ค่าโปรแกรมมิ่งแบบสอบถาม/ข้อมูล 10,000 บาท / งาน

3. ค่าโปรแกรมมิ่งเกมส์ครั้งละ 15,000 บาท

4. ราคาค่าขนส่ง- ไม่คิดค่าขนส่ง ณ วันส่งเครื่องวันแรก และวันสุดท้ายที่จัดเก็บ หากมีการย้ายพื้นที่งานในกรณีเช่าหลายวัน คิดค่าขนส่งเป็นกรณีไป

5. กรณีเช่าออกงานในพื้นที่ต่างจังหวัด/เช่าติดต่อกันตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป เงินประกันความเสียหายเครื่อง 30,000 บาท/เครื่อง

6. ต้องการพนักงานให้บริการประจำเครื่อง คิดค่าบริการเพิ่ม 700 บาท/วัน/คน

 

* ราคาและรายละเอียดนี้เฉพาะเขตกรุงเทพ กรณีต่างจังหวัด ตกลงเป็นกรณีไป

** ราคาที่แจ้งนี้ไม่รวม ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

***ออแกไนซ์เซอร์และะเอเจนซี่ โปรดแจ้งเพื่อรับเงื่อนไขพิเศษ

****ส่งแบบสอบถามก่อนวันงานอย่างน้อย 15 วัน


ต้องการใช้บริการกรุณาติดต่อและสั่งจองล่วงหน้า

คุณ พฤกษ์ภพ (ภพ)

086-313-8577, 085-124-1115

email :
simiecity@hotmail.com

คุณ ศุภรดา (เอ๋)

086-313-9189

email :
cooludeal@hotmail.com

ตอบ email ภายใน 24 ชม. ค่ะ

 

 


Copyright © 2007 CoolUdeal.Com All rights reserved. | Design & Admin : Suparada
Contact us : 3 Soi.Seri15 Ramkamheang24,Rd. Huamark Bangkapi Bangkok, Thailand .